MyCode
Можете да използвате MyCode, опростена версия на HTML, във вашите публикации за да създадете определени ефекти.


[b]Този текст е удебелен[/b]
   Този текст е удебелен

[i]Този текст е наклонен[/i]
   Този текст е наклонен

[u]Този текст е подчертан[/u]
   Този текст е подчертан

[s]Този текст е задраскан[/s]
   Този текст е задраскан


[url]http://www.example.com/[/url]
   http://www.example.com/

[url=http://www.example.com/]Example.com[/url]
   Example.com

[email]example@example.com[/email]
   example@example.com

[email=example@example.com]E-mail Me![/email]
   E-mail Me!

[email=example@example.com?subject=spam]E-mail with subject[/email]
   E-mail with subject


[quote]Цитирания текст ще бъде тук[/quote]
   Цитирания текст ще бъде тук

[code]Текст със запазено форматиране[/code]
   Текст със запазено форматиране


[img]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   

[img=50x50]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   


[color=red]Този текст е червен[/color]
   Този текст е червен

[size=3]Този текст е с размер 3[/size]
   Този текст е с размер 3

[font=Tahoma]Този шрифт е Tahoma[/font]
   Този шрифт е Tahoma


[align=center]Това е центрирано[/align]

Това е центрирано

[align=right]Това е подравнено в дясно[/align]

Това е подравнено в дясно


[list]
[*]Елемент от списък #1
[*]Елемент от списък #2
[*]Елемент от списък #3
[/list]

  • Елемент от списък #1
  • Елемент от списък #2
  • Елемент от списък #3

Може да направите подреден списък, като използвате [list=1] за номериран и [list=a] за буквен списък.